Blocks

Het doel van het spel is om zo veel mogelijk blokjes op het bord te plaatsen

Je kan het rode blokje draaien door erop te "tappen", als het blokje buiten het witte gedeelte is. Je kan het rode blokje over het bord schuiven. Als je het rode blokje naar een plek beweegt waar het geplaatst kan worden, verandert de kleur van het blokje van rood naar lichtblauw. Als je het blokje op zo'n plek plaatst, verandert de kleur naar blauw. Het blokje kan nu niet meer verplaatst worden. En een nieuw rood blokje verschijnt.

Als een rij of een kolom op het bord helemaal gevuld is (met blauwe/zwarte blokjes), verdwijnen de blokjes. En ontstaat er ruimte waar weer nieuwe blokjes geplaatst kunnen worden. Met de "NEW GAME" knop kan je een nieuw spel starten. Het nieuw spel start met een leeg bord, en de "NEW GAME" knop geeft nu "+5". Om het spel moeilijker te maken, kan je één of meer keer op deze knop drukken en hierdoor blokjes op het bord zetten. Zodra je het rode blokje draait of schuift, geeft de "NEW GAME" knop meer "NEW GAME". Als een rij of kolom met een of meer zwarte blokjes weggehaald is, komen er weer evenveel zwarte blokjes terug op het bord.

FallingBlocks

Het doel van het spel is om zo veel mogelijk blokjes op het bord te plaatsen

Je kan het rode blokje draaien door erop te "tappen". Je kan het rode blokje naar links en naar rechts schuiven. Je kan het rode blokje naar beneden bewegen door ergens op de onderste 5 rijen van het witte deel van het bord te tappen.

Als het rode blokje naar beneden beweegt, stopt het als de beweging geblokkeerd wordt. Als het rode blokje stopt in het witte deel van het bord, blijft het daar staan. En verschijnt er een nieuw rood blokje. Als het rode blokje stopt in het grijze deel van het bord, is het spel over. Als een rij op het bord helemaal gevuld is, verdwijnen de blokjes.

PictureBlocks

Het doel van het spel is om de afbeelding compleet te maken

Je kan de beschikbare legpuzzels bekijken door het kleine plaatje linksboven in beeld te "swipen" (links / rechts). Je kan een puzzel kiezen door het kleine plaatje te "tappen". De afbeelding op het bord wordt opgebroken in kleine stukjes, die naast het bord komen te liggen. Je kan deze puzzelstukjes over het bord bewegen en op de juiste plaats leggen. Je kunt de moeilijkheid van de puzzel kiezen door het aantal blokjes te kiezen.

MathBlocks

Het doel van dit spel is om zo veel mogelijk blokjes met een zo hoog mogelijke waarde te hebben

Je kan twee naast elkaar liggende blokjes samenvoegen als die dezelfde waarde hebben ( en die waarde 256 of minder is). Je voegt 2 blokjes samen door het ene blokje op het andere te schuiven. Na het samenvoegen verdwijnt het verschoven blokje en laat een lege plek achter. Het andere blokje verdubbelt in waarde. De lege plek wordt gevuld door een nieuwe blokje. Je kan spelen zolang er naastliggende blokjes met dezelfde waarde zijn.

MaxxBlock

Het doel van dit spel is om zo groot mogelijke gebieden met dezelfde kleur te maken

Je kan twee naast elkaar liggende blokjes van plaats verwisselen, als het bewegende blokje na het verwisselen naast een blokje van dezelfde kleur ligt.

Mosaic

Het doel van dit spel is om zoveel mogelijke blokjes te hebben die "kloppen" met de naast liggende blokjes

Je kan een blokje draaien door het te "tappen". Een blokje "klopt" met een naast liggend blokje als de beide blokjes dezelfde kleur hebben op hun grensvlak.

MaxxLine

Het doel van dit spel is om zo veel mogelijk blokjes te combineren tot lijnen, en om zo lang mogelijke lijnen te maken

Je kan een blokje draaien door erop te "tappen" zo vaak als je wilt. Het is de bedoeling blokjes zo te draaien dat er lijnen ontstaan.

Match

Het doel van dit spel is om alle blokjes van het bord weg te spelen

Je kiest 2 blokjes op het bord door die te "tappen". Als de 2 blokjes hetzelfde plaatje hebben, verdwijnen de blokjes van het bord. Je herhaalt dit aanklikken van 2 blokjes tot alle blokjes van het bord verdwenen zijn.

HiddenMatch

Het doel van dit spel is om alle blokjes van het bord weg te spelen

Je kiest 2 blokjes op het bord door die te "tappen". Als de 2 blokjes hetzelfde plaatje hebben, verdwijnen de blokjes van het bord door ergens op het bord te "tappen". Als de 2 blokjes niet hetzelfde plaatje hebben, draaien de blokjes weer terug door ergens op het bord te "tappen". Je herhaalt dit aanklikken van 2 blokjes tot alle rondjes van het bord verdwenen zijn. Je kan de moeilijkheid van de puzzel veranderen door het aantal blokjes te kiezen.

MultiMatch

Het doel van dit spel is om alle blokjes van het bord weg te spelen

Je kiest 3 blokjes op het bord door die te "tappen". 2 van deze blokjes moeten een cijfer (2 tot 9) bevatten, het 3e blokje moet een getal (12 tot 81) bevatten. Dus bv. 6, 7, en 42. De 3 blokjes moeten een geldige vermenigvuldiging geven (bv. 6 x 7 = 42). Als de vermenigvuldiging klopt, verdwijnen de blokjes van het bord. Je herhaalt dit aanklikken van 3 blokjes tot alle blokje van het bord verdwenen zijn.

MultiBingo

Het doel van dit spel is een rij of kolom met "smileys" the hebben

Dit spel is een variant van het spel "Bingo". Bij Bingo worden nummers genoemd. Je streept genoemde nummers weg op je kaart. Als je een complete rij of kolom wegggestreepte nummers hebt, heb je gewonnen. Bij het spel "MultiBingo" bevat de kaart getallen (bv. 42) die de vermenigvuldiging zijn van 2 cijfers (bv. 42 = 6 x 7). In plaats van getallen (zoals 42) worden er cijfers (2 tot 9) genoemd. Om een vakje (bv. 42) op je kaart weg te strepen heb je 2 cijfers (bv. 6 en 7) nodig waarvan de vermenigvuldiging het getal geeft. De genoemde cijfers verschijnen boven in beeld. Je kan een genoemd cijfer op een vakje zetten door het vakje te "tappen". Als je een eerste cijfer op een vakje hebt gezet, wordt dit zichtbaar links boven in het vakje. Als je een tweede cijfer op een vakje hebt gezet, controleert het spel of de vermenigvuldiging van de 2 cijfers klopt bij het getal. Als de vermenigvuldiging klopt, krijgt het vakje een smiley. Als de vermenigvuldiging niet klopt, krijgt het vakje een kruis.

CalcGame

Dit spel gaat over "plezier met rekenen"

Je start een nieuw spel door 4 cijfers te kiezen op de rekenmachine. De gekozen cijfers worden groen. Als je 4 cijfers gekozen hebt, start met spel en op het rekenmachine scherm verschijnt "=1". Je moet nu de gevraagde waarde ("1") maken met 1 of meer van de 4 gekozen cijfers en (indien nodig) 1 of meer van de toetsen +, -, /, *, ( en ). Je kan bijvoorbeeld de gevraagde waarde "1" maken met "4 - 3". Of met allen maar "1". Met sommige waarden en cijfers kun je heel creatief zijn. Bijvoorbeeld de waarde "12" kan je met de cijfers 1,2,3,4 maken als "12", of "3 * 4", of "(2 + 1) * 4", of "14 - 2", of "2 *(4 + 3 - 1)". Als je de gevraagde waarde gemaakt hebt, klik je op "ENTER". Als de berekening goed is, wordt deze op de telstrook opgeschreven. En het spel geeft een nieuwe taak. Als de berekening niet goed is, geeft de rekenmachine je oplossing in rood. Je kunt met de "C" toets corrigeren. En opnieuw proberen met "ENTER". Het doel is zo veel mogelijk gevraagde waarden te maken met de gekozen cijfers.

SlidingBlocks

Het doel van dit spel is om alle blokjes in de juiste volgorde te zetten

Je kan een blokje verplaatsen naar een lege plek op het bord. Je verplaatst blokjes tot alle blokjes in de juiste volgorde liggen.

Tangram

Het doel van het spel is om de afbeelding te maken met de beschikbare blokjes

Je kan de beschikbare puzzels bekijken door het kleine plaatje linksboven in beeld te "swipen" (links / rechts). Je kan een puzzel kiezen door het kleine plaatje te "tappen". De afbeelding is te zien op het bord en de blokjes zijn zichtbaar op het bord. Je kan een blokje selecteren op het bord door te "tappen". het geselecteerde blokje wordt rood. Je kan het geselecteerde blokje over het bord bewegen. Je kan het geselecteerd blokje draaien door te "swipen" in de balk onderaan het scherm.